razrabotki

Участието на пострадалия в наказателното производство

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

10 страници - научна разработка

Съдържание:

Резюме

Ключови думи

Увод

 1. Пострадал – понятие

2 Пострадалият в наказателния процес

2.1 Права на пострадалия

 1. Отношението пострадал – деец
 2. Деца, пострадали от престъпление
 3. Възстановително правосъдие. Възможно реинтегриране на дееца в социалния живот, във връзка с пострадалия
 4. Заключение

Източници:

 1. Боян, Ст., „Психология на престъплението”, изд. „Албатрос”, 2006г.;
 1. Военкинова, Ж., „Малолетни и непълнолетни деца жертви на престъпления”, научни трудове на Русенски университет том 52, серия 6.2,2013;
 1. Иванова, М. „Правата на пострадалия: да бъде уведомен за правата си в наказателното производство и да бъде инфомриран за хода на наказателното, Юридически сборник – 2012 ЦЮН;
 1. Интернет сайт : zapsihologa.com/2013/01/blog-post_4113.html ;
 1. Интернет сайт на „Институт по социални дейности и практики ;
 1. Наказателно-процесуален кодекс;
 1. Резолюция №2005/20 „Насоки относно правораздаването по въпроси, свързани деца, които са жертви или свидетели на престъпления”
 1. Тълкувателно решение № 2 от 7.10.2002 г. по т. н. д. № 2 от 2002 г., ОСНК
 1. Чанкова, Д., Възстановителното правосъдие-нов инструмент за защита правата на пострадалите от престъпления”;презентация