Razrabotki

Участие на личността в социалния живот според Ерих Фром

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

14 страници - теоретична разработка

Съдържание:

  1. Увод
  2. Участието на личността в социалния живот според Е. Фром
  3. Консумативната нагласа като аспект на социалния характер
  4. Шансовете на свободата: социални и характерологични условия
  5. Заключение

Използвана литература:

  1. Бауман, Зигмунт. Глобализацията. София, ИК: „Труд”, 2013.
  2. Бауман, Зигмунт. Постмодерната етика. София, ИК: „ЛИК”, 2001.
  3. Бейнс, Джон. Моралът на 21 век. С., ИК „Екслибрис”, 2008.
  4. Богомилова, Нонка. Парадокси и изпитания на модерния човек: идеите на Ерих Фром. В:Нотабене, брой № 15/2010.
  5. Фром, Ерих. Бягство от свободата. С., ИК: „Захари Стоянов”, 2005.