Razrabotki

Участници в конфликтните ситуации в училище

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

13 страници - разработка

Съдържание

  1. Увод
  2. Същност на конфликта
  3. Конфликтите в училище
  4. Източници на конфликти между учители и ученици
  5. Критични ситуации.
  6. Заключение и изводи

Използвана литература

  1. Галтунг, Й. Разрешаване на конфликти: И двете плюс още нещо: Увод към работата с конфликти. С., 2005
  2. Димитров, Д. Конфликтология. С. 2003.
  3. Захариева, К., „Конфликтите в училище”, сп. „Компас” № 3. 1995.
  4. Манчева, Р., „Конфликти и конфликтно поведение”, Бл. 2006.