razrabotki

Учебен процес по физическо възпитание в детската градина

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

10 страници - реферат

Съдържание:

 1. Физическа култура в детската градина

1.1. Цел, задачи и значение на физическото възпитание в детската градина

 1. Форми на занимание по физическо възпитание в учебния процес в детската градина
 2. Учебен процес по физическо възпитание в детската градина
 3. Типове обучение и дидактическа етапност на двигателното отношение
 4. Литература:

  1. Алексев, Р. Двигателната активност на детето в детската градина. Шумен, УИ, 2006.
  2. Костов, К., Р. Русев, М. Глушкова, Ив. Кадийски, Ат. Георгиев, Теория и методика на физическото възпитание, Благоевград
  3. Димитров, Д., Типови игрови технологии за ДГ и НУ, Благоевград, 1989