Razrabotki

Учебна дейност и личностно развитие

Продажна цена Цена 20.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

8 страници - реферат

Съдържание:

Увод

  1. Личностно развитие в начална училищна възраст.
  2. Личностно развитие в средна училищна възраст.
  3. Личностно развитие в горна училищна възраст.
  4. Значение на учебната дейност за личностното развитие на учениците
  5. Заключение

Използвана литература:

  1. Василева, М. – Педагогическа психология, С., 1993
  2. Десев, Л. – Педагогическа психология, С. 1991
  3. Леви, Л. – Увод в психологията, С. 2000
  4. Мутафова, М. – Рефлексивното Аз, Бл. 2000