Razrabotki

Учебно портфолио. Тема: Девиантно поведение

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Учебно портфолио - 16 страници 

Съдържание

 1. Увод
 2. Теоретичен обзор на девиантното поведение
 3. Практическа част - казуси свързани с девиантно поведение 
 4. Заключение
 5. Използвана литература

 

 Използвана литература

 • Гърбачева, А. Психология на девиантното поведение, Велико Търново, 1996.
 • Карагьозов, И. Психологически проблеми на девиантното  поведение. С., 2002.
 • Манчева, Р. Диагностика на личността с девиантно поведение. Бл., 2017, с. 4
 • Попова, Сн. Възпитателни взаимодействия в семейството , С.,2000.
 • Петров, Г. Детска престъпност. Велико Търново, 2002
 • Списание „Педагогика“, бр. 8/2002.
 • Стаматов, Р. Б. Минчев, Психология на човека, Пловдив, 2004.
 • Шибутани, Т. Социальная психология (Социална психология), Москва.1996.
 • Чурукова, Л. Педагогика на девиантността. Бл., 2015.