Razrabotki

Учебно портфолио. Тема: Принципи на възпитание

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Учебно портфолио - 15 страници 

Съдържание

 1. Въведение
 2. Принципи на възпитание – теоретичен анализ
  • Същност и значение на педагогически принципи
  • Обосноваване на принципите на възпитанието в българската педагогика
  • Класификация на принципите на възпитание
 3. Практическа част

3.1.      Значението на фолклора за възпитанието на децата в предучилищна възраст

 1. Заключение
 2. Използвана литература

Използвана литература:

 1. Андреев, М., „Дидактика”, София, 1981 г
 2. Попова, Сн., А. Попов, „Теория на възпитанието”, Бл., 2000 г.
 3. Попов, Л., Принципи на възпитание, Теория на възпитанието, Съст. Л. Димитров, С., 1994.
 4. Попов, Ат., Принципи на възпитанието, В - Педагогика, Съст. Ат. Попов, Бл., 2000.
 5. Попов, Т., Педагогика. Първа част: Теория на възпитанието., С., 2005, 2012.
 6. Чавдарова - Костова, С., В. Делибалтова, Б. Господинов, Педагогика, С., 2008; 2012.