razrabotki

Училищния клас като обект на управление

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

17 страници - разработка

Съдържание

 1. Увод
 1. Ученическия клас като социално-педагогическо явление

2.1. Училищният клас като социално-педагогическа категория

2.2. Училищният клас като общност и малка група 

2.3. Микросоциологически подход към училищния клас

2.3.1. Училищният клас като микросреда

 1. Теории за изследване на ученическия клас

         3.1. Функционални теории  

3.2. Теории за взаимодействието

3.3. Теория  на обмена

         3.4. Теория на конфликта  

 1. Диференциране на училищния клас на подгрупи
 1. Обобщение

 

Използвана литература:

 1. Андреев, М., Образование и общество. С., 1998
 2. Десев, Л. Речник по психология. С., 1999
 3. Джонев, С. Социална психология. Том 3. Малки групи. С., 1996
 4. Кръстева, А. Аспекти на екипното обучение. В. Търново. 2003
 5. Санова, Ж. Педагогическо общуване в обучението. С. 1996, с. 47
 6. Тодорина, Д. Мениджмънт на класа. Университетско издателство „Н. Рилски“, Благоевград, 2005