razrabotki

Училищния клас като социално-педагогическа общност

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

18 страници - разработка

Съдържание

            Теоретична част

 1. Увод
 2. Ученическия клас като социално-педагогическо явление
 3. Класът като основана социална структура
 4. Диференциране на училищния клас на подгрупи
 5. Психологичен комфорт и дискомфорт в ученическия клас
 6. Социалния статус на класа и учебни постижения

Практическа част: 

Стратегии за справяне и постигане на психологически климат в клас

Използвана литература:

 1. Андреев, М., Образование и общество. С., 1998
 2. Десев, Л. Речник по психология. С., 1999
 3. Джонев, С. Социална психология. Том 3. Малки групи. С., 1996
 4. Радев П. Същност и техники на обучението и преподаването. Пл., 1997
 5. Тодорина, Д. Мениджмънт на класа. Университетско издателство „Н. Рилски“, Благоевград, 2005