Razrabotki

Фантастичното в изобразителното изкуство и детската изобразителна дейност

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

1

Съдържание:

 1. Фантастиката в изобразителното изкуство
 2. Многообразието на жанра фантастика.
 3. Видовете фантазни образи в изобразителното изкуство
 4. Същност на фантазните образи в изобразителното изкуство

4.1. Видове фантазни образи и употребата им в сюрреалистичната живопис

 1. Използване на фантастиката в обучението по изобразителното изкуство
 2. Развитие на въображението и фантастиката чрез вълшебни приказки
 3. Методи за стимулиране на въображението и фантазията по изобразително изкуство

Литература:

 1. Ангелова, Л., Теория и методика на Изобразителното изкуство. С., 2014
 2. Димчев, В. Изобразително изкуство. Методика. С. 1993.
 3. Дамянов, Б ., Георгиева, Т., Методика по  изобразително изкуство работа с материали и техники, Пловдив, 2000.
 4. Димитров, Д. и колектив. Изобразително изкуство за първи клас. С., Просвета, 2006.
 5. Занков О., Методи за преподаване на изобразително изкуство в предучилищна и начална училищна възраст , Просвета, 2005.