razrabotki

Феноменология на конфликта. Конфликтна ситуация и конфликтно поведение

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

16 страници - реферат

Съдържание:

 1. Увод
 2. Същност на конфликта
 3. Конфликтна личност
 4. Конфликтна ситуация
 5. Причини за възникване на конфликтните ситуации.
 6. Конфликтно поведение
 7. Междуличностни конфликти
 8. Източници на конфликта между учители и ученици
 9. Компоненти на конструктивната функция на конфликта
 10. Методи за разрешаване на конфликтите
 11. Принципи за погасяване на конфликтите
 12. Начини за разрешаване на междуличностни конфликти.
 13. Стратегия за разрешаване на конфликти

а) стратегия „победител-победен”

б) стратегия за разрешаване на конфликтите чрез приспособяване

в) стратегия за решаване на конфликтите чрез заобикаляне

г) стратегия за решаване на конфликтите чрез търсене на компромис

д) стратегия чрез решаване на проблемите

 1. Критични ситуации.
 2. Заключение.

Използвана литература:

 1. Андреев, М. Основни комуникативни умения, София, 1996.
 2. Жекова, Ст. Психология а педагогическото взаимодействие. София, 1989.
 3. Захариев, К. Конфликтите в училище. Сп. ‘Компас” № 5. 1994
 4. Захариев, К. Конфликтите в училище. Сп. ‘Компас” № 2. 1995