razrabotki

Биомеханика на движенията в спорта

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

16 страници - реферат

Съдържание:

Увод

  1. Управление на движението в спорта
  2. Двигателното действие като система на движенията
  3. Физическите упражнения като двигателно действие
  4. Критерии за биомеханична целесъобразност на движенията на спортиста

4.1.Критерий за импулса на силата спрямо ефективността на двигателната дейност

  1. Биомеханика на двигателните качества – сила, бързина и издръжливост
  2. Общи критерии за биомеханична целесъобразност на движенията
  3. Биомеханични основи на спортната техника

Заключение

Използвана литература: 

  • Аладжов, К., «Азбука на движенията в спорта», С., 2012
  • Русев, Р., «Кибернетика и управление на движенията в спорта», Издателство «Гера Арт», С., 2006