Razrabotki

Физическо възпитание и спорт за хора със специални потребности

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 13 страници

Съдържание:

 1. Въведение
 2. Ползата от спорт и адаптирана физическа активност за хора с увреждания
 3. Адаптирани подвижни игри за хора с увреждания
 4. Участие на хора с увреждания във видове спорт
 5. Видове подвижни игри при хора с увреждания
 6. Проблем за развитието на спорта при хората с увреждания
 7. Заключение

Използвана литература:

 • Аладжов, К. Лечебно-възстановителна тренировка. УИ ЮЗУ „Неофит Рилски“ , Благоевград, 2006.
 • Николова, М. Спорт и адаптирана физическа активност за хора с увреждания. София, 2006.
 • Лекции „Спорт за хора с увреждания”
 • Паризов, П., „Кинезитерапия при медико-социални заболявания”, университетско издателство ЮЗУ „Н. Рилски” – Благоевград, 2008.
 • Паризов, П. Рехабилитация на лица с Физически увреждания. София, 2002.