Razrabotki

Физическо насилието – нарушаване на човешките права

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 12 страници

СЪДЪРЖАНИЕ

 1. Въведение
 2. Същност на насилието
 3. Насилието в социално-психологическите теории
 4. Форми на насилие
 5. Правна уредба на проблема с насилието
 6. Заключение

Използвана литература:

 1. Воденичаров, П., Закон и контрол, мъжественост и насилие. Дискурси на престъпността, Изд. “Корект”, Благоевград, 2002
 2. Деметра (Насилие и човешки права), 2000:5
 3. Закон за защита срещу домашното насилие. Държавен вестник, бр. 30, 2016
 4. Златанова, В., Нелегитимно насилие, ИК “Квазар”, С., 2004
 5. Стоилова, Р., Неравенство и общностна интеграция, Изд. “Лик”, С., 2001
 6. Спасовска, Л., Променящият се брак в България, Акад. Изд. “Проф. Марин Дринов”, С., 2002
 7. Стоилова, Р., Женското предприемачество. В: Жените: справедливост днес. Ред.: Г. Фотев и Р. Стоилова, С., 2000
 8. Стоилова, Р., Неравенство и общностна интеграция, Изд. “Лик”, С., 2011
 9. Фотев, Г., Жените: равноправие, различие и неравенство. В: Жените: справедливост днес. Ред.: Фотев, Г. и Стоилова, Р., С., 2000