Razrabotki

Философия на интеркултурно образование. Теории на културно многообразие

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 12 страници

Съдържание

 1. Въведение
 1. Теории на културното многообразие
 1. Предпоставки за интеркултурно образование.
 1. Педагогически аспект на мултикултурността и интеркултурността

Литература:

 1. Андонов, А., Пл. Макариев. Интеркултурно образование. Наръчник, С., 1996.
 2. Агатаева, Б. Мультикультурное образование. В:

http://www.rusnauka.com/8_/2008/Tethis/ Pedagogicа/27871.doc.htm

 1. Иванов, И. Интеркултурно образование. Шумен, 1999.
 2. Иванов, И., Технологични аспекти на интеркултурното образование. Университетско издателство „Неофит Рилски”, Благоевград, 2009
 3. Сборник с правила за работа в интеркултурна среда. Панагюрище, 2013.
 4. Технологични аспекти на интеркултурното образование. 2009.
 5. Чавдарова-Костова, С. Интеркултурно възпитание. С., 2001.