Razrabotki

Философският скептицизъм

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

14 страници - курсова работа

Съдържание:

Въведение

 1. Предпоставки за идеите на скептицизма
 2. Форми на скептицизма в елинистичната епоха и късната античност
 3. 2.1. Пиронизъм

2.2 Академичен скептицизъм

2.3 Теоритически и емпирически скептицизъм

 1. Коментари върху скептицизма в античната мисъл

Заключение

Използвана литература:

 1. Радев, Р. Антична философия, София, 1997
 2. Антология по философия, Изд. “Просвета”, София, 1992
 3. Хегел, Г.В.Ф. История на философията, София, 1982г., т. I-III
 4. Радев, Р. Велики философи - I част, София,1990
 5. Радев, Р. История на философията, Ст.Загора, 1994
 6. Радев, Р. Антична философия. Антология, Ст.Загора, 1994
 7. Рикен, Ф, Философия на античността, София, 2001
 8. Марчев, Ф. Философия. Идеи. Школи. Направления, Варна, 2001
 9. Ръсел, Б. История на Западната философия т.1, Изд. ”Хр.Ботев”
 10. Колев, И., Пожарлиев Р. Философия. Задължителна подготовка, София, 2006.
 11. Диоген Лаерций, Животът на философите, София, 1985.
 12. Андреев, Л. Философия на съмнението, София, 2006

 

РЕЗЮМЕ

 

Предложеният текст има за цел да очертае рамките на проблематиката в скептицизма, като учението е изложено чрез неговите представители в елинистическата епоха и късната Античност. През погледа на посочените изследователи на Античната философия са представени идеите на основоположниците на скептицизма, като също са маркирани и по-модерни възгледи за основните му положения. Едно от намеренията е да се постави акцент върху различията във водещите скептицистки схващания на Античността, като едновременно с това се покажат неизбежните влияния на общата им идея върху последващи философски концепции. В настоящия текст проследената през епохите до днешен ден нишка, началото на която се намира в Древна Елада, е повод да се наблегне върху значението на познатия израз, който ни описва като джуджета, стъпили върху раменете на великани.

Ключови думи: съмнение, познание, истина, гносеология, Античност