Razrabotki

Финансиране на проекти в здравеопазването

Продажна цена Цена 45.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

20 страници - курсова работа

Съдържание:

 1. Въведение
 2. Критичен анализ на опита на България във финансирането на здравеопазването

2.1. Финансиране на здравната система

 1. Начини на финансиране на здравеопазването в България
 2. Модели на здравно осигуряване

Изводи:

 1. Насоки за усъвършенстване на финансирането на здравеопазването в България
  • Характеристика на първи, втори и трети стълб на здравно осигуряване
  • Начини за усъвършенствана на системата на финансиране в здравеопазването

Изводи:

 1. Заключение

Използвана литература

 • Ангелов, Г., Реформата в здравеопазването е пленник на бюрокрацията, Дневник, 2008.
 • Борисов, В,, Здравен мениджмънт, изд. Панацея, 2005.
 • Воденичаров, Борисов, Гладилов, Чамов, Кръшков, Модел за         ефективно развитие на българското здравеопазване, С., 2004.
 • Гладилов, Ст., Е.Делчева. Икономика на здравеопазването. С., Princeps, 2009.
 • Давидов, Бл, Модел за здравно осигуряване с разширена персонална отговорност- модел Сингапур - статия , 2009.
 • Делчева, Управление на здравното осигуряване, УНСС, 2006.
 • Попов, Организация и управление на здравословноосигурителни фондове и каси. ИК "Стено”, В., 2005.
 • Чобаянева, Ив., Димова, А., Управление на качеството в здравеопазването, Варна, 2004.