razrabotki.net

Финансови правоотношения

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

15 страници - курсова работа

Съдържание:

Финансови правоотношения

 1. Характеристика на финансовите правоотношения
 2. Видове финансови правоотношения
 3. Формиране на финансовите правоотношения
 4. Видове финансови актове

   Погасяване на финансовите правоотношения

1.Изпълнение на финансовите задължения

 1. Доброволно и принудително изпълнение
 2. Други способи за изпълнение на финансовите задължения
 3. Заключение

Литература:

 1. Димитрова Е., Михайлова С. "Ръководство по финансово право на Р. България". Изд. Тилиа, София 1996
 2. Златарев Ем., Костов. Д. "Основи на държавата и правото" ІІ част. Изд. Сиела,  С., 2001
 3. Конституция на Р. България, Изд. Нова Звезда, С., 2002
 4. Колев, Т., „Правни отношения и правни връзки”, С., 2000
 5. Кучев Ст., "Финансово право", обща част. Изд. Листра, С., 1998
 6. Стоянов, Ив. „Финансово право” С., 2011
 7. Цанкова Ц., Рагев. Ф, Големинов. Ч., Филчев Н. "Основи на правото" ІІ част, изд. Тилиа, С., 1996
 8. Лекционен курс