razrabotki

Формиране на двигателните умения и навици при децата

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Съдържание

  1. Фактори на развитието на двигателната функция
  2. Развитие на двигателните качества при децата
  3. Закономерности при формиране на двигателните умения и навици
  4. Етапи в усвояване на двигателните умения и навици – педагогически изисквания. Типове обучение. Възможности за интензификация на обучението
  5. Методи за организиране на двигателната дейност
  6. 6. Отношение на родителите към физическото възпитание и двигателната активност на децата

 

Използвана литература

  1. Иванов, С. Оценяване на учениците по физическо възпитание и спорт в средното общообразователно училище, Благоевград, 2006.
  2. Костов, К., Ст. Иванов, Книга за учителя – 1-4 клас, Просвета, С, 2003-2005.
  3. Костов, К., Р. Русев, М. Глушкова, Ив. Кадийски, Ат. Георгиев, Теория и методика на физическото възпитание, Благоевград.