Razrabotki

Формиране на интереси към техниката у децата от предучилищна възраст

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 9 страници

Съдържание:

  1. Същност на конструктивната дейност в предучилищна възраст
  2. Теза
  3. Изложение

Литература:

  • Книга за учителя (2018), Моливко, Слово ВТ.
  • w.w. mon.bg
  • Гюрова, B. (2007). Интерактивно за интерактивните методи на обучение. София: СУ „Св. Климент Охридски“.
  • Иванов, И. (1993). Педагогическо из¬следване: методология, методи, процедура. Шумен: Глаукс.
  • Тодорина, Д. (2009). Педагогическата наука — стратегии и решения. Благоевград: ЮУ „Неофит Рилски“.
  • Вълчев, P. (2006). Интерактивни методи и групова работа в съвременното образование: Книга на водещия. София: Център „Отворено образование“.