Razrabotki

Формиране на комуникативноречева компетентност в обучението по български език

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

13 страници - разработка

Съдържание:

  1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ
  2. Теоретичен анализ на комуникативноречевата компетентност в обучението по български език

 

  1. ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ
  2. Практическа работа

Разказ по серия от картинки

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЛИТЕРАТУРА

         Литература:

  1. Василева, Ем. Детето в началното училище. С., 2002.
  2. Вълкова, С. Формиране на комуникативноречеви умения в началното училище, С., 1996.
  3. Здравкова, Ст., Н. Чимева, Л. Георгиев. Методика. Основни въпроси на обучението по български език и литература в началното училище. Благоевград, 1998.
  4. Книга за учителя по Бел и литература за втори клас. Издателство Анубис, 2017.
  5. Сотирова, М. Многоезичие и интеркултурна комуникация в образователното пространство //Сп. Реторика и комуникация, №1, 2011.
  6. Сотирова, М. Етнокултурни аспекти на обучението по четене в началните класове. Електронно научно списание Реторика и комуникации, бр. 21, януари 2016.