razrabotki

Формиране на правописна и правоговорна култура у ученика

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

13 страници - реферат

Съдържание:

 1. Увод
 1. Особеностите на правописа
 1. Специфика на обучението по правопис в началното училище
 1. Правописната нормативна система в началното училище
 1. Работа върху формирането на правописните и правоговорните умения и навици у учениците
 1. Работа за формиране на правописни и правоговорни умения у учениците

 

Литература:

 1. Вълкова, С., Георгиев, Л., Вълкова, Л. „Учебник по български език за IV клас”, С., 2005
 2. Георгиев, Л., Българският език като предмет на изучаване в началното училище. Бл., 2010
 3. Георгиев, Л. „Съвременни проблеми на обучението в началните класове” (том I), Бл., 2000; статия, стр. 99
 4. Георгиев, Л. „За обучението по български език в началното училище”, С., 1997
 5. Димитров, Д., Манова, Анг., Георгиев, Л., Стоименова, Я., Михайлов, Н., Митова, Бл. „Съвременни проблеми на обучението в началните класове” (Том I), Бл., 2000
 6. Здравкова, Ст., Чимева, Н., Георгиев, Л., Борисова, Т., Митова, Бл. "Методика. Основни въпроси на на обучението по български език и литература в началноито училище", Бл., 1998
 7. Рангелов, С. „Методически основи на ранното чуждоезиково обучение”, С., 2005
 8. Стоилов, А. „Правопис и правоговор”, Бл., 2001