razrabotki

Форми за ориентация на съвместната детска дейност

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

12 страници - реферат

Съдържание:

 1. Същност и особености на формите за съвместна детска дейност
 2. Формиращи функции на игровата и трудова дейност

2.1. Играта като форма на съвместна детска дейност

2.2. Трудовата дейност

2.3. Учебната дейност като форма на съвместна детска дейност

2.4. Битова и спортна дейност

2.5. Общуването – форма за организация на съвместната детска дейност 

 1. Съревнователността и конфликтна дейност
 2. Заключение

Използвана литература:

 1. Белова, М., Г. Димитрова, Н. Бояджиева, К. Сапунджиева, Теоретични основи на възпитанието, Веда Словена, С., 1997
 2. Димитрова, Г., Педагогически основи на общуването при възпитанието, Булвест 2000, С., 1994
 3. Димитров Д. Предучилищна педагогика, Благоевград/1994
 4. Десев Л. Педагогическа психология
 5. Йолов, Г., Д. Градев, Общуването, Военно издателство, С., 1986
 6. Лисина, М., И. Димитров, Общуване и самопознание, Наука и изкуство, С., 1982
 7. Попов, А., С. Попова. Теория на възпитанието. Бл., ЮЗУ „Неофит Рилски”, 2000.
 8. Попов Ат. Педагогика, Благоевград/2000