razrabotki

Форми на обучение за продължаващо професионално обучение

Продажна цена Цена 45.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

17 страници  разработка

 Съдържание:

 1. Увод
 1. Форми на обучение за продължаващо професионално образование
 1. Основни форми за организиране на обучението.
 1. Характеристика на различните квалификационни форми
 1. Заключение

Литература:

 • Баев, Ст. и др.,Анализ на продължаващото професионално обучение в страната, 2006 г.
 • Бонева, Любомира. Професионалното усъвършенстване, квалификацията и развитието - важни фактори за мотивиране на учителските кадри / Любомира Бонева.  (Теория и опит). // Педагогика (София), 2003, N 9
 • Вълова, Т. Приоритети, акценти и форми на работа в лингвистична лаборатория: мотивационни фактори за създаване на училищни екипи. – В: Юбилейна международна университетска конференция „130 години предучилищно образование в България“. Велико Търново, 2012
 • Димитрова-Гюзелева, С., Професионална подготовка на учителя по чужд език. София: НБУ, 2007
 • Дни на ученето през целия живот. IIZDVV, София, 2003
 • Жекова, Ст., М.Михайлов и др., Проблеми на професионалния труд и личноста на учителя , Бургас , 1992
 • Катански, Ч. Дни на ученето през целия живот-учене за всеки. IIZDVV, София, 2001
 • Квалификационните системи : Мостове към ученето през целия живот . -София : ОИСР, 2007
 • Кушева, Р., Цветкова, Н. Иновативни идеи и теории за обучение в дигитална среда// Педагогика, 2011, № 1.
 • Тодорина, Д.., Марулевска , Кр. Педевтология. Университетско издателство „Неофит Рилски“, Благоевград, 2010