razrabotki

Форми на обучение по физическото възпитание в началния курс

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

10 страници - реферат

Съдържание:

  1. Увод
  2. Цел и задачи на физическото възпитание в началното училище
  1. Форми на занимания по физическа култура в I – III клас на ЕСПУ
  1. Урокът – основна форма на обучение по физическа култура

 

Използвана литература:

  1. Книга за учителя – 1-4 клас, Просвета
  2. Костов, К., Р. Русев, М. Глушкова, Ив. Кадийски, Ат. Георгиев, Теория и методика на физическото възпитание, Благоевград.
  3. Теория и методика на Физическото възпитание от колектив – Ив. Кадийски, К. Костов, Р. Русев, М. Глушкова, Ат. Георгиев; Благоевград 1989 г.