Razrabotki

Функции на педагогическия съветник

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

10 страници - реферат

Съдържание:

  1. Увод
  1. Уточняване и дефиниция на функциите и дейностите на педагогическия съветник
  1. Социално-педагогическо консултиране на проблемни ученици
  1. Концепция за дейността на Педагогическия съветник

Литература:

  • Бакрачева, М. „Статуси на психосоциалната идентичност и психично благополучие в юношеска възраст”, сп.”Азбуки”, бр.36/2008
  • Батоева, Д. „Педагогическа и психологическа диагностика”, Помагало заизследване на деца и юноши, Аскони, С. 2007
  • Вълков, П. „Психологията и консултирането днес”, С. 2007
  • Стоянова, Д. Актуални параметри на социално-педагогическата работа в училище. Русе, 2011.