Razrabotki

Функции на съвременната медицинска сестра. 2 вариант

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

12 страници - разработка

Съдържание

  1. Увод
  1. Функции на медицинската сестра
  1. Основни функции на медицинската сестра
  1. Основни и специфични функции на медицинската сестра в промоцията на здравето
  1. Роля и място на медицинската сестра в ПМП
  1. Заключение

Използвана литература:

1.Стефанова, К., Ив. Стамболова,„Мнение на студенти специалност

медицинска сестра за обучението по промоция на здравето“ сп. „Здравни

грижи“, София, 2, 2013, 11-14

2.Стефанова, К., Мотивираност на студентите за обучение в

домашни грижи“. Единадесета национална научна сесия за студенти и

преподаватели. МУ – Плевен, 2013

3.Стефанова, К., П. Димитрова, „Удовлетвореност на пациентите от

качеството на комуникация медицинска сестра-пациент“,  Сборник

доклади, Втора национална студентска сесия „Съвременни тенденции в

развитието на здравните грижи“, Плевен 27-28.03.2014 г.

4.Стефанова, К., Ив. Стамболова. „Оценка на обучението по

промоция на здравето при студенти специалност „медицинска сестра“.

Science & Technologies, Volume IV, Number 1, 2014, Medicine, 256-258