Razrabotki

Функционален анализ на системата за управление на човешките ресурси

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

20 страници - курсова работа

Съдържание:

 1. Увод
 1. Управление на човешките ресурси. Същност.
 1. Функции на стратегическо управление
 1. Стратегическо и оперативно управление на човешките ресурси.
 • Стратегии

4.2. Политики

4.3. Планове по управление на човешките ресурси:

5. Система за управление на човешките ресурси.

 1. Трудова среда и приобщаване на персонала към целите на развитието на организацията
 1. “Мек” или “Твърд” подход за управление на човешките ресурси
 1. Разработване на стратегия за повишаване на мотивацията на човешките ресурси
  • Раздели на стратегията за мотивиране на персонала.
 1. Заключение

Използвана литература:

1.      Вачкова, Е и колектив, Ефективно управление на човешките ресурси – практически наръчник, РААБЕ, С., 2005. 2.      Димитров, Д. Управление на човешките ресурси, 2007.3.      Илиев, Й., „Умението да мотивираме”, Нова звезда, С., 20014.      Иванова, С., „Мотивация на 100 процента”, Алъпина Бизнес Букс, Москва, 2005

2. Владимирова, К. Управление на човешките ресурси- стратегии, стандарти, практики. УНСС. С., 2007

3.Илиев, Й. Управление на човешките ресурси. Издателство „Абагар“, 2006.

4. Рибарска, Е., В. Василев. Управление на човешките ресурси  - предизвикателства на европейските изменения. Бл., 2009.

5. Харизанова, М., Мирчев, М., Миронова, Н., „Мениджмънт”, УНСС, 2006