Razrabotki

Функционални и психогенни гласови нарушения

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 10 страници

Съдържание:

  1. Функционални гласови нарушения
  2. Психогенни гласови нарушения

Квалификации за психогенни гласови нарушения:

Видове психогенни гласови нарушения:

Конверсивна афония:

Конверсивна дисфония:

Личността и конверсивната дисфония:

Пуберфония/Мутационен фалцет:

Конверсивно безмълвие/мутизъм:

Конверсивна мутация:

  1. Идентификация на психогенните гласови нарушения

Използвана литература:

  1. Георгиева, Д. (2009). Гласови нарушения. Благоевград
  2. Даскалов, Д. (1982). Разстройства на речта у децата., С., Медицина и физкултура, 43-49
  3. Денев, Милиев, Д., (1981). Избрани страници от литературата по логопедия., Благоевград, 123-129
  4. Иванов, В., (1973). Логопедия., София, 288-298
  5. Максимов, И., (1983). Основи на фониатрията. С., Медицина и физкултура, 149-159
  6. Стамов, В., (1989). Логопедия., Благоевград, 286-299
  7. Ценова, Ц., (2009). Логопедия – описание, диагностика и терапия на комуникативните нарушения. С., Радар Принт, 41-50