Razrabotki

Функция на парите

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

16 страници - курсова работа

Съдържание:

  1. Увод
  2. Пари – същност и произход
  3. Функции на парите

3.1. Мярка на ценността (средство за измерване на стойността).

3.2. Разчетна единица.

3.3. Средство за размяна.

3.4. Платежно средство

3.5. Средство за натрупване

            4.Обща характеристика на паричните теории

5.Маса на парите в обръщение

  1. Заключение
Използвана литература:
  • Асенова, М., Финансови пазари” Велико Търново, 2011 г.
  • Дунов. И. „Международни финансови пазари“ - Благоевград 2001 г.
  • Живкова С. „Посредници и инвеститори на капиталовия пазар“ - София 1993г.
  • Михайлов, Ем. „Теория на парите и кредита“. Велико Търново, АБАГАР, 2004
  • Трифонова, С. „Паричен съвет, банкова система и финансово развитие“, София, УИ "Стопанство", С. 2002.
  • Паунов, С. „Същност и функция на парите“. Пловдив: ИМН, 2004