Razrabotki

Характеристика на интерактивните методи на обучение. Интерактивен урок по математика

Продажна цена Цена 45.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 17 страници

Съдържание:

 1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ:
  • Характеристика на интерактивните методи на обучение

 

 1. ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ

План конспект на урок по математика

Клас: 1 клас

ТЕМА: Денонощие

Вид на урока: Нови знания

Използван метод: Интерактивен метод: Светофар

 

Използвана литература:

 • Георгиева, Станка, Съвременни методи и учебни технологии в обучението по история, Научни трудове на русенския университет, Том 47, Серя 9, 2008;
 • Гюрова, Вяра, Интерактивно за интерактивните методи на обучение, /Вяра Гюрова, Ваня Божкилова/, Годишник на СУ „Св. Кл. Охридски“, Факултет по педагогика, 99, N Педагогика, с. 51-90, 2007;
 • Десев, Л., Педагогическа психология, С., 2001;
 • Иванова, Нели. Комуникативната компетентност и интерактивните методи в контекста на обучението по български език и литература в началния етап на образование / Нели Иванова. // Образование (София), 2007, N 4;
 • Манова, Ангелина. Интерактивните методи на обучение при овладяване на математическите знания в началните класове / Ангелина Манова. // Педагогика (София), 2011, N 5;
 • Марулевска К., Проектно-базирана учебна дейност в началното училище, Благоевград 2009;
 • Петрова, В. 12 интерактивни метода в обучението по роден край, околен свят, човекът и природата, човекът и обществото в І - ІV клас Ст. Загора : Кота, 2009;
 • Тодорина, Д. Място на интерактивните методи на обучение в съвременното образование / Добринка Тодорина. // Педагогика (София), 2014, N 6;
 • Стоянова, Катя. Съвременни дидактически методи в обучението по специалните предмети / Катя Стоянова.  (Обучение). // Образование (София), 2009, N 3;
 • Цветанска, Силвия. Спорни и безспорни тези за интерактивните методи в началното училище / Силвия Цветанска. // Начално образование (София), 2006, N 5;