Razrabotki

Характеристика на мениджъра и различието му с лидера

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 23 страници

Съдържание

 1. Изясняване ролята и значението на мениджъра
 2. Анализ на лидера
 3. Характеристика мениджъра и различието му от лидера
 4. Лидерство – същност и разлика между лидер и мениджър
 5. Основни недостатъци на мениджърите
 6. Заключение

Литература:

 

 • Балканска П., Мениджърът като лидер или как тези две позиции да се съвместят. Здравен мениджмънт, том 3, 5, 11-14, 2009.
 • Илиев, Й., „Лидерството на човешкия фактор – стратегическа задача пред индустриалните организации “// Сп. Списание на икономически университет – Варна, № 4, 2013.
 • Каменов К. И колектив, Човек, екипи, лидери, Люрен, София, 2000.
 • Мутафчиев, С., „Основи на общата теория на управлението”, Варна 2001.
 • Наумов, И., Организационно поведение, София 2004.
 • Палешутски Кирил, Управление на средни и големи фирми, Благоевград, 2011.
 • Русинова, В., и кол., „Теоретичен анализ на лидерството в психологията“//Сп. Българско списание по психология, №1-2, 2001.