Razrabotki

Характеристика на методите на калкулиране в управленското счетоводство

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 18 страници

Съдържание:

 1. Въведение
 2. Значение на калкулирането в управленското счетоводство
 3. Системи на калкулиране
 4. Методи за калкулиране в управленското счетоводство при стандартни системи за калкулиране

4.1. Методи

Литература:

 1. Аверкович, Е. и колектив, „Управленско счетоводство”, „Академично издателство Д. Ценов”, Свищов, 2007
 2. Йонкова, Бойчинка.,  „Управленско счетоводство“, изд. „Ромина“, София, 2008
 3. Йонкова, Б. и колектив, „Управленски анализи и счетоводство”, Университетско издателство „Стопанство”, София, 2009
 4. Йонкова, Б., Орешаров, Н., Рупска, Т., „Основен курс по управленско счетоводство”, Университетско издателство „Стопанство”, София, 2010
 5. Павлова, М., Управленско счетоводство (оценка и анализ на дейността), ЛБМ инвест, Велико Търново, 2010
 6. Трифонов, Т., „Управленско счетоводство (за финансов мениджмънт)”, Университетско издателство „Стопанство”, София, 2009
 7. Ненов, Т., „Контролинг”, „Наука и икономика- ИУ Варна”, 2008