Razrabotki

Характеристика на модел на системата на управление

Продажна цена Цена 35.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 13 страници 

 

Съдържание

 1. Въведение
 2. Характеристика на контрола в системата на управление
 3. Изводи
 4. Заключение
 5. Използвана литература

Библиография

 • Балкански П. Училищен мениджмънт. С., 2001.
 • Бонева Б. Управленски аспекти на контрола в образованието, С 2001.
 • Вацева, М. Директорът и функциите на мениджмънта//Сп. Предучилищно възпитание, № 3/2009.
 • Закон за предучилищното и училищното образование.
 • Кръстева А. Иновации в училищното образование. Теоретични и приложни аспекти, Второ допълнително издание. В. Търново, 2004.
 • Маджирова К., Нови стратегии в педагогическия контрол, С, 1995.
 • Фокс, Дж. Х. и др. Училищното управление: принципи и процеси. Издателство Англо-американска библиотека, 1983.