Razrabotki

Характер на полисното стопанство в Антична Гърция

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 11 страници

Съдържание

  1. Феноменът елински полис и трансформациите му в периода VIII- IV в. пр. Хр.“
  1. Характер и развитие на полисното стопанство
    • Икономически, обществени и политически отношения в Гърция през първата половина на V в. пр. Хр.
  1. Гърция през VIII – VI век пр.н.е – Архаична Гърция
  1. Същност и характеристика на древногръцкият полис

Използвана литература:

  1. Милчева, В., (превод от руски). История на Древна Гърция. Издателство „Наука и изкуство“, С., 1976.
  2. Попов, Вл., История на стария свят. Издателство „Абагар“. Велико Търново, 2008.
  3. Ростовцев. М. История на Стария свят: Изтокът и Гърция“, том първи, изд. „Анубис“, 1994.
  4. Ростовцев, М – История на Стария свят – Изтокът и Гърция, том 1-2