Razrabotki

Хигиена на водата

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

11 страници - реферат

Съдържание:

  1. Биологично значение на водата
  2. Хигиена на водата
  3. Пречистване на водата
  4. Методи за пречистване и обеззарязаване на водата.

4.1. Хлориране

4.2. Озониране

  1. 3. Други методи за дезинфекция
  2. 4. Филтрация

4.4.1. Самотечни филтри

4.4.2. Грубо филтриране

4.4.3. Напорни филтри

като самотечните филтри и изискванията за поддръжка са същите.

4.4.4. Гравитациони пясъчни филтр

  1. 5. Аерация

4.6. Химическа коагулация

4.7. Поглъщане с активен въглен

  1. 8. Йонен обмен

4.9. Мембранен процес

4.10. Високо напорни процеси

4.11. Обратна осмоза

4.12. Нанофилтрация

4.13. Нисконапорни процеси. Ултрафилтрация

4.14. Микрофилтрация

 

Използвана литература

  • Попов и кол. Хигиена, хранене и професионални болести. 2009 г.
  • Топузов, Ив. Спортна медицина и хигиена. Издателство „Н. Рилски“, Бл., 2007 г..