Razrabotki

Хигиена на водата. 2 Вариант

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 11 страници

Съдържание:

 1. Методи и средства за осигуряване на нормативни условия на водата
 2. Хигиена на водата
 3. Водоснабдяване. Хигиенна характеристика и избор на водоизточници и системи на водоснабдяване
 4. Вода. Значение и влияние върху организмите
 5. Общ кръговрат на водата. Констинентални води
 6. Почистване на водите
 7. Планиране на мерки за опазване на повърхностните води от замърсяване
 8. Замърсяване и опазване чистотата на водите
 9. Научно-техническа еволюция и проблеми по опазване на природата
 10. Водата – глобален и комплексен хигиенен проблем

 

Литература:

 1. Киров, Димитър, Инженерна екология – учебник, „Техника”, 2011
 2. Гацева, П., Хигиена и екология – учебник, Лакс бук, 2015
 3. Цветков, Димитър, Хигиена и екология – учебник, Знание, 1999
 4. Благоев, Валентин, Основи на екологията – учебник, Пенсофт, 2009
 5. Андонов, Борис, Човекът и неговата среда – учебник, „Кл. Охридски” Благоевград, 1978
 6. Василев, Георги, Химия и опазване на околната среда – учебник, „Св. Кл. Охридски”, 2001
 7. Дядовски, Иван, Екологична оценка и опазване на водните течения от замърсяване – учебник, Тилиа, 1995
 8. Байков, Байко, Екология в туризма – учебник, ФорКом, 2011
 9. Матеев, Гено, Екология – учебник, Сириус, 1993
 10. Водата – глобален и комплексен хигиенен проблем - http://pkv-h2o.blogspot.bg/2009/05/blog-post.html