Razrabotki

Хигиена на въздуха

Продажна цена Цена 25.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 10 страници

Съдържание

  1. Въведение
  2. Хигиенно значение и химичен състав на атмосферния въздуха
  3. Хигиена на въздуха
  4. Замърсеност на въздуха. Хигиена

Литература:

  • Велева, Б., В. Андреев. Опитът на Националния институт по метеорология и хидрология в изследване на глобалния пренос на облаци от радиоактивни и други замърсители на въздуха. Списание на БАН . 4/2011. 3-10/2011.
  • Национален план за действие по околна среда-здраве. Програма за ограничаване на здравен риск за населението от вредни фактори на околната среда. София, 2017 г.
  • Ревия, Б. А. Замърсяването на околната среда с химически вещества и екологически обусловени промени в здравето на населението. 2000.
  • Топузов, Ив. Спортна медицина и хигиена. Университетско издателство „Неофит Рилски“, Благоевград, 2007.