Razrabotki

Химичен състав на почвите

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 25 страници

Съдържание:

 1. Увод
 2. Значение на почвата. Процеси протичащи в нея
 3. Фактори за образуването на почвите

3.1. Абиотични фактор

3.2. Биотични фактори

3.3. Антропогенни фактори

 1. Почвено-географско райониране
 2. Поглъщателна способност на почвите
 3. Катионообменна поглъщателна способност на почвите

6.1. Капацитет на катионообменната адсорбция

6.2. Енергия на катионообменната адсорбция

6.3. Подвижност на обменните катиони

6.4. Състав на обменните катиони в почвите

6.5. Степен на наситеност на почвите с бази

 1. Химичен състав на почвата
 2. Значение на катионообменната адсорбция
 3. Избирателно поглъщане на катиони от почвите.
 4. Анионообменна поглъщателна способност на почвите
 5. 11. Поглъщане на други вещества от почвите
 6. Реакция на почвите
 7. Заключение

Използвана литература:

 • Учебник по Позвознание. Почвознание. Изд. Макрос. Пловдив. 2001; Г. ГЮРОВ. Н. АРТИНОВА
 • Учебник по Почвознание за студенти от агрономическите специалности на ВУЗ Второ преработено издание Пловдив 2015; Г. ГЮРОВ Н. АРТИНОВА