Razrabotki

Хиперкинетичен синдромът с и без дефицит на вниманието

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 13 страници

Съдържание:

 1. Увод  
 1. Същност и анализ на хиперкинетичен синдром
 1. Дефицит на вниманието
 1. Етапи от развитието на хиперкинетичния синдром
 1. Различия на мнението на авторите
 1. Особености в поведението на деца със синдрома хиперкинетичност в дефицит на вниманието

Използвана литература:

 • Борянова В., Станкова М. „Хиперактивност и дефицит на вниманието” изд. ФКС 2007 г.
 • Велкова, Р., Асоциирани характеристики на синдрома Дефицит на вниманието/хиперактивно разстройство и нарушения на поведението, сп. „Специална педагогика”, VI, 2005, N
 • Велкова, Р., Синдромът „Дефицит на вниманието (хиперактивно разстройство)”, сп. „Специална педагогика”, VIII, 2004, N 2.
 • Манова, М. „Хиперактивното дете” - университетско издателство „Св. Климент Охридски” 2011.
 • Матанова, В. Психология на аномалното развитие. С., 2003