Razrabotki

Хотелско или алтернативно настаняване – новата дилема в туризма

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 16 страници

Съдържание: 

ВЪВЕДЕНИЕ

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ

 1. Хотелски предприятия за настаняване

АНАЛИТИЧНА ЧАСТ:

 1. Специфичните характеристики на класическото хотелско настаняване, както и на алтернативното настаняване
 1. Сравнителен анализ на възможните формати за туристическо настаняване.
 1. Изписване (+ аргументиране) на елементите съставящи ценовото предложение при различните формати за настаняване. Задълбочен и аргументиран анализ на ценовото предложение - какво, защо и как е повлияло при формиране на предложената цена
 1. Композиране на пътуване в рамките на което да бъдат предложени минимум два различни формата за настаняване (хотелско и алтернативно).

ИЗВОДИ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ


ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

 • Божинова, М.,  П. Иванова, Л. Тодорова, П. Павлов - „Мениджмънт на турзма“, 2007
 • Божинова, М. и кол., „Мениджмънт на туризма“, Стопанаска акдемия „Д. А. Ценов“, Свищов, 2017
 • Воденска, М. Основи на туризма. Издателство „МАТКОМ“, София, 2010.
 • Кадиева, Сн. Технология на обслужването в хотела – трето издание, Варна: Наука и икономика, ИУ, 2015, с. 173-174
 • Кадиева, Сн. „Технологии на обслужването в хотела“, 2010
 • Минков, „Съвременни предизвикателства пред хотелиерското обслужване у нас“, 2007
 • Ракаджийска, Св. „Пъблик рилейшънс и туристическа анимация“, 1995
 • Lovelock, C., L. Wright Principles of service marketing and management. Prentice Hall, 2002, p.26
 • https://www.tournews.info/alternativno-nastaniavane/
 • http://jasminhotel.com/bg/
 • http://www.sofiaapartments.net/bg-bg/apartments+in+sofia/view.php?id=BGSOF0052&_p=l