Razrabotki

Хранене при различни групи от населението. Заболявания свързани с храненето

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

13 страници - реферат

Съдържание:

  1. Храненето като биологичен и социален процес
  2. Елементи на храненето
  3. Хранене при различните възрастови и професионални групи от населението
  4. Хранене – заболявания и отравяния
  5. Хранителни нарушения
  6. Заключение

Използвана литература:

  • Пенчева, С. Когнитивна невропсихология. Изд. “Веда Словена - ЖГ”, С, 2000
  • Хилерт, А., У. Кунц. Нарушения на храненето. ЛИК, С, 2001
  • Препоръки за здравословно хранене на деца на 3-6 години България, НЦООЗ,София, 2008
  • Лекционен курс