Razrabotki

Художествено-творческа дейност за стимулиране на детското словесно творчество

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 14 страници 

Съдържание

 1. Увод
 2. Теоретичен анализ
  • Особености на детското творчество и фантазия
 3. Творческа задача
  • Игри за развитие на въображението на децата
  • Проблемна ситуация в заниманията по роден език за развитие на въображението на децата
 4. Заключение
 5. Използвана литература

Използвана литература:

 1. Балабанова, М. Граматика на фантазния дискурс. С., 1999.
 2. Гюрова, В. “ Игрово-образователни средства за детско творчество “, сп. “ Предучилищно възпитание “ 2003 г., 6 и 7 бр.
 3. Даскалова, Ф. “Свобода и творчество в детската градина “, сп. “Предучилищно възпитание “, 2003 г., 5 бр.
 4. Десев, Л. и др. Психология на творчеството. С., 2001.
 5. Домусчиева, П. “ Игрова култура и проява на творчество в предучилищното детство “, сп. “ Педучилищно възпитание “, 2005 г., бр.6
 6. Пирьов, Г. Психология на творчеството. С., 1981.