razrabotki

Ценни книжа, пари и нематериални блага като обекти

Продажна цена Цена 48.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

22 страници - курсова работа

Съдържание:

1. УВОД

 1. ЦЕННИ КНИЖА
 2. Ценни книжа като основен финансов пазар
 3. Финансови инструменти в пазарът на ценни книжа
 4. Посредници в пазара на ценни книжа
 5. Участници на пазара на ценни книжа
 6. Търговия на пазара на ценни книжа
 7. Срок на сключване на ценните книжа
 8. Листване на ценни книжа
 • ПАРИ
 1. Същност на парите
 2. Функции на парите
 3. Обща характеристика на паричните теории
 4. Маса на парите в обръщение
 5. НЕМАТЕРИАЛНИ БЛАГА
 6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЛИТЕРАТУРА:

 • Асенова, М., Финансови пазари” Велико търново, 2011 г.
 • Дунов. И. "Международни финансови пазари" - Благоевград 2001 г.
 • Живкова С. "Посредници и инвеститори на капиталовия пазар" - София 1993г.
 • Попов Д. "Акции и фондови борси" - София 1997г
 • Михайлов, Ем. Теория на парите и кредита. Велико Търново, АБАГАР, 2004
 • Трифонова, С. Паричен съвет, банкова система и финансово развитие, С., УИ "Стопанство", С. 200
 • Паунов, С. Същност и функция на парите- Пловдив: ИМН, 2004