Razrabotki

Ценността на образованието в съвременното българско общество

Продажна цена Цена 35.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 12 страници

Съдържание

  1. Увод
  1. Прогрес на обществото и връзката му с образованието
  1. Дефиниране на функциите на образованието като ценност    
  1. Ценност на образованието
  1. Училищния етос като ценност от битието в класната стая
  1. Заключение

Литература:

  • Балкански, Л., Училищен мениджмънт, С., НИИО, 2000.
  • Вликов, Н., Пазарна икономика и развитие на образованието, С., 2005.
  • Гюрова, В. В. Георгиева и др. Въпроси на образователния мениджмънт, Екс-Прес, Габрово, 2009