Razrabotki

Читалището – средище за развитие на народните художествени занаяти и традиции

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 34 страници + архивен снимков материал

Съдържание:

Увод

Глава 1 . Практически аспекти на читалищната дейност

1.1. Роля на Читалищата за предоставяне на информация, консултации и обучение

1.2. Участие на българските читалища в пилотни проекти и програми за развитие

Глава 2. Читалищата, като средища за възраждане и развитие на художествени занаяти и народни традиции.

Глава 3.  Процедурно-методическа характеристика на изследването

/Изследване  изцяло ориентирано върху създаването, структурата и дейностите на читалище «Благой Попов» намиращо се в село Дрен, област Перник, община Радомир, в частност акцентирано върху демонстрационен - авторски проект "Читалището като център за възраждане и развитие на народни художествени занаяти и народни традиции в село Дрен”/

Обект на изследването са културните и етнографски традиции на Читалище "Благой Попов"  в с. Дрен, като средище  за възраждане и развитие на народни художествени занаяти и традиции в Радомирско;

Предмет на изследването  - форми на читалищна дейност и изяви на Читалище Благой Попов;

Цел на изследването - проучване на  добрия опит от работата по проекти на  Читалище "Благой Попов"  в с. Дрен.

Поставената по-горе цел се конкретизира в следните задачи:

Анализиране на  добрите практики в упражняване на традиционните занаяти и видове изкуства на Дренската читалищна школа.

Проучване и представяне на положителения опит от разработване на проекти на читалището;    

Разработване на проект "Читалището - център за възраждане и развитие на народни художествени занаяти и народни традиции в село Дрен”

Заключение

Приложение - снимков материал

Библиография:

 1. Харбова, Елена. Българското читалище в Цариград и културно националното Бъзраждане (1866 – 1876).
 2. История на България – том 5 – Българското възраждане от 18 до средата на 19 век.
 3. Кандарев, Н. Чолов, П. Народните читалища в България
 4. Кепов, Иван. Нашите национални ценности – читалищата.
 5. Хлебаров, Янчо. Народни читалища, Поява и развитие.
 6. Чилингиров, Стилиян. Българските читалища преди освобождението.
 7. Боров, Тодор. Читалищата преди освобождението.
 8. Йорданов, Велико. История на Българската народна библиотека.
 9. Класанов, Васил. Кратка история на библиотеките.
 10. Вестник – Нашата програмна дума. Статии.’
 11. Тодоров, Делчо. Българската етнография през възраждането.
 12. Керемидчиев, Генчо. Българското народно творчество.
 13. Тодоров, Иван. Етнокултурно единство и фолклор на България.
 14. Пръчков, Цветан. Етнография на село Дрен.
 15. Попов, Михаил. Паметна летописна книга на село Дрен.
 16. Милов. Паскал. Читалище „Елин Пелин”. Минало, настояще, бъдеще
 17. Вестник „Спектър”. Статии за българските читалищна през 21 век.
 18. Димитрова, Веселина. Българското читалище и неговите дейности през 21 век.
 19. Чакърова, Веска. Паметна летописна книга на читалище „Благой Гебрев” село Друган.
 20. Сурвакарска група „Друганските звънци”. Архивни снимки и албуми.
 21. Читалище „Благой Попов”. Архивни снимки и албуми.
 22. Мирославов,  Станимир. Културно и просветно развитие на град Радомир от средата на 19 век до наши дни.