Razrabotki

Шизофрения

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

16 страници - разработка

Съдържание:

 1. Същност и характеристика на шизофренията от гледната точка на учените
 2. Симптоми на шизофренията
 • Симптоми извън периода на остро заболяване
 1. Форми на шизофрения
 2. Форми на протичане на шизофренията
 3. Диагноза и диференциална диагностика

Използвана литература:

 • Ачкова, М., „Психиатрия”, издание ”Знание”, С., 1999.
 • Бостанджиев, Вл., Езикът, който лекува“, изд. „Кибея“, С. 1998.
 • Дако, П. “Фантастичните победи на модерната психология” изд. Колибри, 
 • Жабленски, А., „Шизофрения – нозологично единство и куртурово многообразие“, Медицина и физкултура, София, 1986.
 • Куков, К., „Съвременни психотерапевтични подходи при шизофрения. „Приложна психология и социална практика”, гр.Варна, ВСУ, „Черноризец Храбър”, 2008.
 • Милев, В., Р. Милев „Психопатология” – В. Милев и Р. Милев, 1994
 • Николкова, С., П. Маринов „Психиатрия, психология, психотерапия“, С., 2009.
 • Цонев, Ц., И. Нацов, „Психиатрия и соматична медицина”, С., 2002.
 • Петров, П., „Психиатрия”, изд. Веда Словена-ЖГ, София 2001.
 • Щарк, М., „Психози”, изд. Лик, София 1999.