razrabotki

Шрифтът като вид приложна графика. Видове, особености и приложения

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

13 страници - реферат

Съдържание:

1.Особености на графиката и графичното изкуство

  1. Изразни средства в приложната графика и обучението в начален курс
  2. Шрифтовете като вид приложна графика
  3. Роля на шрифта

5.Характеристика на учебното съдържание от 1 -4 клас в раздел „Графика“ 

  1. Особености на знаковата система в изобразителното изкуство в началното училище
  2. Заключение

Литература:

  1. Алексиева, Е., Рисунките в психологическото изследване на личността. С, 2000
  2. Занков, О., Развитие и диагностика на изобразителните способности на децата от предучилищна и начална училищна възраст. В.Т., 2005
  3. Легкоступ, П., Изкуство, творчество, интелектуално възпитание. В. Търново, 2006
  4. Минчев, Б. и др., Ръководство за изследване на детето – І част. С., 2000