razrabotki

Производтсво по издаване на индивидуални административни актове

Продажна цена Цена 20.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 8 страници

Административният акт е едностранно властническо волеизявление, което предизвиква възникването, изменението и прекратяването на административни правоотношения. Той създава, променя или ликвидира правни положения, правни статути и т.н. Административният акт е сборен правен институт. С него, като родово понятие, се означават голям брой актове на административните органи – постановления, правилници, наредби, инструкции, заповеди, резолюции, разрешения, лицензи, открити листа и др. Това е термин, който се използва в правната лексика, не само на юридическата доктрина, но и на нормативната практика. Той се употребява в АПК, ЗА, Закона за вреди и отговорност на държаната и общините, ЗУТ, ЗДС и др. Административните актове, като едностранни властнически волеизявления, имат различно съдържание, различен брой адресати и се отнасят до различен брой случаи. Ето защо могат да се направят различни класификации.....................

Литература:

  1. Кино Лазаров – „Административно право”
  2. Проф. д-р Иван Дерменджиев, доц. д-р Д. Костов, доц. д-р Дончо Хрусанов – „Административно право на Република България” – обща част