razrabotki

Apхивът в представите на българите през Възраждането

Продажна цена Цена 5.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

15 страници - курсова работа

Съдържание:

  1. Епоха на българското възраждане
  2. Използване на документите през Възраждането

Използвана литература:

  1. Дуйчев, И. „Лекции по Архивистика”,1950;1993
  2. Нейкова, Андр. „Архиви и общество”,С., 2007
  3. Донков, Р. Археографски мотиви във възрожденския печат, ИДА, кн.66, с.113-144.
  4. Кузманова, М. Интересът към българските писмени паметници през Възраждането – Годишник на Софийския университет ФИФ, т.LVIII, 1964, с.169-206.
  5. Кузманова, М. Интересът към българските писмени паметници, отразен във възрожденския периодичен печат. – ИДА, кн.11, 1966, с.16-24.